Leslie Cheung Internet Fan Club
ApplicationHelpContactSite Map
LEGEND FOREVER - For Those Who Adore Leslie Cheung
On-line StoreForumMember
Introduction
Music
Movie
News
Gallery
Ad Info
Introduction >>
Gallery
 
 
www.lesliecheung.com
 
6/26/2002 張國榮作曲黃耀明主唱《這麼遠,那麼近》 UMG
 
Description:
【 新 歌 的 主 題 】

這 次 我 的 新 歌 叫 做 : 《 這 麼 遠 , 那 麼 近 》 。 歌 的 主 題 好 得 意 , 是 講 住 在 隔 壁 , 隔 著 一 堵 牆 的 兩 個 人 。 他 們 經 常 在 不 同 的 時 間 不 同 的 地 點 都 碰 到 大 家 ﹐ 但 是 從 來 都 沒 有 認 識 過 。 但 是 他 們 從 來 都 不 知 道 , 他 就 住 在 隔 壁 。

 《 這 麼 遠 , 那 麼 近 》 這 首 歌 , 是 哥 哥 作 曲 , 我 主 唱 的 , 而 在 歌 里 面 , 哥 哥 負 責 獨 白 的 部 分 。

我 覺 得 這 首 歌 最 犀 利 的 部 分 當 然 是 哥 哥 的 獨 白 , 因 為 很 有 大 明 星 獨 白 的 feel, 同 時 , 這 首 歌 的 角 色 我 覺 得 都 很 有 戲 劇 的 味 道 , 好 像 歌 劇 一 樣 。

【 印 象 最 深 的 一 句 歌 詞 】

覺 得 動 人 的 一 段 , 是 在 中 間 有 一 段 , 一 面 是 我 唱 , 一 面 是 哥 哥 的 獨 白 。 大 家 互 相 對 住 的 。

他 有 一 句 獨 白 是 , 他 由 亞 洲 一 直 飄 到 南 美 洲 。 這 一 句 出 的 時 候 , 我 覺 得 無 論 是 在 音 樂 , 在 文 字 , 在 他 說 話 的 感 情 方 面 , 都 是 配 合 到 最 天 衣 無 縫 , 听 到 人 起 雞 皮 的 。

 
黃 耀 明 《 這 麼 遠 那 麼 近 》

作 曲 : 張 國 榮
作 詞 : 黃 偉 文
編 曲 : 李 端 嫻 @人 山 人 海
監 製 : 黃 耀 明 張 國 榮
主 唱 : 黃 耀 明
獨 白 : 張 國 榮

(離 開 書 店 o既 時 候 我 留 低 o左 把 遮 )
(希 望 拎 o左 佢 番 屋 企 o個 個 係 你 啦 )
(二 零 零 零 年 零 時 零 分 )
(電 視 直 播 紐 約 時 代 廣 場 o既 慶 祝 人 潮 )
(我 有 無 見 過 你 呀 ? )

愈 夜 愈 看 愈 美 麗 但 誰 會 來 電
當 我 凝 視 我 的 臉 幾 億 人 在 愛 戀
畫 面 在 腦 內 乍 現 波 斯 灣 最 南 面
燈 塔 中 誰 人 在 約 會 我
不 必 真 正 遇 見

是 誰 在 對 岸 露 台 上 對 望
互 傳 著 渴 望 你 熄 燈 我 點 煙
隔 住 塊 玻 璃 隔 住 個 都 市
自 言 自 語 地 共 你 在 熱 戀

在 池 袋 碰 面 在 南 極 碰 面
或 其 實 根 本 在 這 大 樓 裡 面
但 是 每 一 天 當 我 在 左 轉
你 便 行 向 右 終 不 會 遇 見

(如 果 你 識 我 o既 話 )
(我 今 年 會 收 到 D乜 o野 聖 誕 禮 物 ? )
(呢 間 餐 廳 呢 隻 水 杯 )
(你 會 唔 會 用 過 ?)

命 運 就 放 在 桌 上
地 球 儀 正 旋 動
找 個 點 憑 直 覺 按 下 去
可 不 可 按 住 你

是 誰 在 對 岸 露 台 上 對 望
互 傳 著 渴 望 你 熄 燈 我 點 煙
隔 住 塊 玻 璃 隔 住 個 都 市
自 言 自 語 地 共 你 在 熱 戀

在 池 袋 碰 面 在 南 極 碰 面
或 其 實 根 本 在 這 大 樓 裡 面
但 是 每 一 天 當 我 在 左 轉
你 便 行 向 右 終 不 會 遇 見

(我 由 布 魯 塞 爾 坐 火 車 去 阿 姆 斯 特 丹 )
(望 著 o係 窗 外 面 飛 過 o既 幾 十 個 小 鎮 )
(幾 千 里 土 地 幾 千 萬 個 人 )
(我 懷 疑 我 o地 人 生 裡 面 )
(唯 一 可 以 相 遇 o既 機 會 )
(已 經 錯 過 o左 )

喜 歡 的 歌 差 不 多 吧
(李 泰 祥 o既 新 唱 片 你 買 o左 未 呀 ? )
對 你 會 否 曾 打 錯 號 碼
(我 懷 疑 o個 次 把 聲 好 沙 o個 個 係 你 )
我 坐 這 裡 你 坐 過 嗎
(我 認 得 你 o既 字 跡 o架 ! )
偶 爾 看 著 同 一 片 落 霞
(佢 由 亞 洲 一 直 飄 到 南 美 洲 ! )

是 誰 在 對 岸 露 台 上 對 望
互 傳 著 渴 望 你 熄 燈 我 點 煙
隔 著 塊 玻 璃 隔 著 個 都 市
自 言 自 語 地 共 你 在 熱 戀

月 台 上 碰 面 月 球 上 碰 面
或 其 實 根 本 在 這 道 牆 背 面
或 是 有 一 天 當 你 在 左 轉
我 便 行 向 右 都 不 會 遇 見

(我 買 o左 兩 本 「 幾 米 」 o既 漫 畫 )
(另 一 本 將 來 送 俾 你 丫 !)

 
Related Information:
Multimedia:
Music Video Clip [6:40]

Forum:
這麼遠,那麼近

 

Back

Chinese GB
 
  Top
 
[ Sections: Home | Introduction | Music | Movie | News | Gallery | Application | Help ]
[ Sub Sites: Store | Forum | Auction | Web Mail | Chat | Live | Jukebox | eCard | Poll | Memorial ]
 
 
© 1994 - 2024 Leslie Cheung Internet Fan Club. All rights reserved. (Privacy & Disclaimer) Powered by Chi Tao Studio